CỘNG ĐOÀN NỮ TU DÒNG THÁNH PHAOLÔ
MÁI  ẤM  DÂN  TỘC  LÁI  THIÊU
A99,  khu phố Bình đức 2, phường Lái Thiêu,
huyện  Thuận  An,    tỉnh    Bình  Dương
ĐT.   0650 3 755 086        -      DĐ. 0909 354 817
THƯ CÁM ƠN

 
Mái Ấm Dân Tộc Lái Thiêu chúng tôi chân thành cám ơn:
            

Chị DUY THANH HẢI  &  QUÝ ÂN NHÂN đã  đóng góp giúp đỡ tiền học phí đầu năm học cho 25 học sinh  nghèo và mồ côi trong Mái Ấm chúng tôi nhằm nâng cao trình độ văn hóa, mở mang dân trí cho các em Dân Tộc.
        
Số tiền :               500 USD
Bằng chữ :         Năm trăm dollards.
             
                                              
Ngày  31 tháng 08 năm 2012

Soeur Marie Nguyễn thị Hữu